top of page

Forumberichten

Zorgmakers
18 feb. 2024
In Een ander goed idee
Probleem: Het dagelijks loskoppelen van een sonde is vaak niet gemakkelijk doordat de sonde stevig aangedraaid zit of er voeding tussen zit 'vastgekoekt'. Het gebruik van een medische tang om de sonde los te maken kan leiden tot beschadiging van de sondelijn, waardoor de sonde opnieuw geplaatst moet worden. Dit is vervelend voor de patiënt, kost de verpleegkundige tijd en er wordt onnodig materiaal verspilt (sonde gaat normaal vier tot zes weken mee)! Oplossing: De R-KEY zijn twee kleine steeksleuteltjes van kunststof die het loskoppelen van sondes aanzienlijk vereenvoudigen (zie het filmpje). Dit vermindert leed voor patiënten, voorkomt verspilling en bespaart verpleegkundige tijd.  Oplossing van: Kinderverpleegkundige Roy Haze van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Samen met Bart Idsinga (student Industrieel Product Ontwerp), Joy-Ann Duursma (coördinator Innovatielab UMC Utrecht) en Froukje Eeuwe (Ontwerper Medische Technologie en Klinische Fysica (MTKF)). Meer informatie: https://www.umcutrecht.nl/nieuws/minder-neusmaagsondes-vervangen-door-r-key(https://www.umcutrecht.nl/nieuws/minder-neusmaagsondes-vervangen-door-r-key) Innovatie R Key vermindert het onnodig vervangen van neusmaagsondes | UMC Utrecht,https://www.youtube.com/watch?v=QBbiQOLHKUY R-Key - Ureka Mega Challenge - UMC Utrecht,https://www.youtube.com/watch?v=lUU1HLn6gRA
Minder neusmaagsondes vervangen door R-KEY content media
0
0
21
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Spaarvarken
Probleem: Door personeelstekorten is er vaak noodzaak om via uitzendbureaus ZZP'ers in te huren om diensten op te vullen. Oplossing: Via de software van Elanza krijgen zorginstellingen beter inzicht in de mogelijkheden om met eigen personeel (bijvoorbeeld van andere afdelingen) in zetten voor diensten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van bemiddelaars. Oplossing van: Elanza (https://elanza.nl)(https://elanza.nl)
0
0
14
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Een ander goed idee
Probleem Op specialistische afdelingen in het OLVG werden praktijk opleiders ingezet, maar niet op de gewone afdelingen. NIemand wist eigenlijk precies waarom. Hierdoor waren er minder doorstroom mogelijkheden voor verpleegkundigen en werd opleiding gemist. Oplossing Inzet van praktijkopleiders op elke verpleegafdeling. Door een aparte uren contract werden de inzet uren ook gewaarborgd, wat meer carrieren perspectief gaf aan verpleegkundigen.
0
0
3
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: Elke 6 maanden een zorgplanbespreking in de ouderenzorg. Dit kost 6,5 uur tijd van zorgverleners en omdat er vaak geen concrete vragen of actiepunten zijn wordt er veel gesproken over logistieke problemen die beter 1 op 1 besproken zouden kunnen worden. Oplossing: Na 6 weken opname eenmalig een zorgplanbespreking en nadien alleen op indicatie. Dit scheelt veel tijd die zorgverleners daadwerkelijk aan het uivoeren van het zorgplan kunnen besteden. Oplossing van: Stichting Laverhof
0
0
13
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: Er zijn heel veel protocollen, werkwijzen en regels in de zorg. Vaak weten we als zorgverleners niet meer waarom we iets doen en of het wel of niet wettelijk verplicht is. Oplossing: Wettelijk overzicht van wat wél en vooral niet verplicht is met daarbij nog de aanbevelingen uit de richtlijnen. Zo weet je als zorgverlener wat je wel en niet kan schrappen. Oplossing van: Vilanz - zorgvoorbeter.nl (http://zorgvoorbeter.nl)(ouderenzorg) en kennispleingehandicaptensector.nl (http://kennispleingehandicaptensector.nl)
0
0
20
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem Voorafgaand aan een CT scan wordt een vragenlijst/veiligheidsformulier doorgelopen en ingevuld. Dit formulier werd vervolgens ingescant en opgeslagen in het patientdossier. De uitkomst van het formulier was of de CT gaat door of de CT gaat niet door, wat ook zichtbaar is door de CT scan zelf. Oplossing Het formulier wordt wel doorlopen en na het besluit wel of geen CT weggegooid. De aanwezigheid van de CT scan in het dossier is voldoende om te beoordelen of de vragenlijst is doorlopen. Besparing van secretarieel werk en onnodige opslag.
0
0
1
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: administratielast Oplossing: alleen de echt zorg-relevante dingen in het dossier schrijven.
0
0
14
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Onthamster de zorg
Probleem: Om moeten lopen naar de beveiliging of balie om een sleutel te halen voor de vergaderzaal. Oplossing: Geen sloten meer op de vergaderkamers. Dit werd in het begin spannend gevonden omdat schermen gestolen zouden kunnen worden, dit blijkt in de praktijk niet te gebeuren (je loopt niet zomaar met een groot scherm het gebouw uit). Oplossing van: Stichting Laverhof
0
0
9
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Groene schildpad
Probleem: veel gedoe rondom de juiste lakens op de behandeltafel bij de fysiotherapie. Oplossing: lakens afschaffen. Een doekje is voldoende. @Bravis ziekenhuis
0
0
3
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: opnamegesprek en zorgplan kosten veel tijd. Oplossing: cliënt schrijft zelf thuis online het zorgplan vast op. Scheelt veel tijd. @Zorggroep Ter Weel
0
0
7
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Onthamster de zorg
Probleem: Veel tijd kwijt zijn aan het bij elkaar zoeken van de spullen voor het plaatsen van een catheter die je ook aan nuttige dingen had kunnen besteden. Oplossing: Kant-en-klare cathetersets inkopen waar alle spullen bij elkaar zitten. Oplossing van: BovenIJ ziekenhuis
0
0
10
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Groene schildpad
Probleem Infuuslijnen werden elke 72 uur verwisseld. Minder vaak blijkt hetzelfde resultaat te geven. Oplossing In het BovenIJ worden infuuslijnen niet meer standaard na 72 uur verwisseld, maar in de meeste gevallen 1 x per week.
0
0
5
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: in de ouderenzorg wordt vaak gewerkt met zorgdoelen. De oudere had die thuis ook niet, waarom in het verpleeghuis wel? Oplossing: stoppen met zorgdoelen in het verpleeghuis, tenzij ...
0
0
16
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Spaarvarken
Probleem: Bij ongecompliceerde fracturen onnodig op controle moeten komen. Oplossing: Patiënten met eenvoudige breuk of stabiel letsel ontvangen na behandeling op de SEH herstelinformatie via de Virtual Fracture Care app. Met deze digitale ondersteuning herstellen patiënten thuis. Zij hoeven niet meer voor controle terug te komen in ons ziekenhuis. Hierdoor krijgen patiënten meer regie over hun eigen herstel en ontvangen zij de juiste zorg op de juiste plek.
0
0
2
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: in de chronische psychiatrische verpleeghuiszorg moet er elke keer opnieuw om toestemming gevraagd worden voor een covid vaccin. Oplossing: bij binnenkomst akkoord, ook voor de herhaalvaccins. Scheelt een hoop administratie. @Atlant
0
0
4
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem Na een staaroperatie werd de bloeddruk gemeten. Deze meting na een operatie onder lokale verdoving blijkt onnodig zo onderzocht het BovenIJ. Oplossing Schrappen van deze onnodige meting leidt tot tijdwinst en meer patient tevredenheid.
0
0
4
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: Veel vitale parameters worden standaard gecontroleerd terwijl hier vaak niks mee wordt gedaan. Oplossing: Op verzoek van familie en verpleegkundigen kritisch kijken naar wat wel en vooral niet nodig is qua controles: niet meer wekelijks wegen, maar alleen wanneer iemand afgevallen of aangekomen lijkt. Niet meer elke dag beschrijven hoe de ontlasting eruit ziet (verzoek van familie). Oplossing van: Stichting Laverhof
0
0
13
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: onnodige handelingen en administratie Oplossing: de beter laten lijsten van ZE&GG en V&VN https://www.venvn.nl/thema-s/beter-laten/(https://www.venvn.nl/thema-s/beter-laten/)
0
0
7
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Onthamster de zorg
Probleem: te weinig uitwisseling tussen afdelingen Oplossing: een dag per jaar is het 'jouw huis, mijn huis' dag en wisselt iedereen van afdeling. Aan het einde van de dag vindt er bij het eten een uitwisseling plaats. @Ronald McDonald
0
0
2
Zorgmakers
01 feb. 2024
In Paarse krokodil
Probleem: Regeldruk aanpakken kost tijd en geld en krijgt niet altijd de urgentie die het verdient. Oplossing: Maak het financieel inzichtelijk. Bijvoorbeeld: dubbele opiatencontrole door verpleegkundigen in een ouderenzorg instelling kost jaarlijks 167.000 euro aan tijd.
0
0
2

Zorgmakers

Beheerder
Meer acties
bottom of page